Fertilland Azot

Este un îngrășământ foliar lichid care conţine o cantitate mare de N, Mg, Cu și microelemente chelatate EDTA, destinat fertilizării tuturor culturilor agricole.Azotul este unul dintre elementele fundamentale ale nutriţiei plantelor. Se găsește în cantitate de 0,2-4,5 % din substanţa uscată a plantei. Este elementul cu cea mai mare influenţă asupra creșterii producţiei prin efectul său asupra clorofilei și proteinelor din plantă și elementul principal al creșterii plantelor, a suprafeţei foliare, a creșterii cantitative a seminţelor și fructelor, a transmiterii informaţiei genetice prin ARN și ADN, a sintezei enzimelor, vitaminelor și a clorofilei.

Se aplică prin stropiri foliare în fazele de consum maxim de azot specifice fiecărei culturi.

Este de 3-7 l /ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 300-500 litri/ha. Soluţia de stropit trebuie să nu depășească concentraţia de 2,5%.Fertigare: 10-20 l/ha pe aplicare. Se poate folosi la următoarele culturi: cereale, floarea-soarelui, sorg, sfeclă de zahăr, cartofi, rapiţă, porumb, pomi fructiferi, arbuști fructiferi, căpșuni, viţă de vie, ţelină, spanac, mazăre, varză, conopidă, pepiniere.Stropirea se poate face în condiţii de temperatură până la 26° C și minim trei ore înainte de ploaie.

  • Crește producţia prin mărirea suprafeţei de asimilare a plantelor
  • Contribuie la echilibrul nutriţional din plantă
  • Prin participarea la sinteza substanţei proteice, îmbunătăţește calitatea producţiei
  • Optimizează absorbţia celorlalte elemente și micro-elemente din sol
  • Completează necesarul de azot și microelemente în fenofazele: înfrăţire, împăiere, înainte de înflorire și formarea bobului la cereale, din faza de 4 frunze până la formarea boabelor la porumb și pe toată perioada de vegetaţie la celelalte culturi
  • Completarea necesarului de azot prin aplicarea îngrășământului foliar reduce procesul de levigare a azotului și nitrificarea apelor freatice
  • Având un conţinut apreciabil de magneziu, produsul acoperă necesarul pe care planta nu îl poate extrage din sol
  • Într-o tehnologie modernă de obţinere a unor producţii foarte mari fertilizarea foliară este obligatorie
  • Se aplică ușor odată cu tratamentele fitosanitare
+4 0758 555 444