FERTILL 10-5-40+ME

Este un îngrășământ lichid ce conţine 15% Bor, destinat fertilizării culturilor agricole.Borul îndeplinește în plantă funcţia de element constructiv, fiind necesar la formarea ţesuturilor și pereţilor celulari. Influenţează pozitiv formarea organelor de reproducere, înflorirea și fructificarea. Prezenţa lui este necesară pentru formarea polenului și a nodozităţilor la plantele leguminoase.

Se aplică prin stropiri foliare de la răsărire până la maturarea recoltei la următoarele culturi: sfeclă de zahăr, rapiţă, porumb, legume, căpșuni, cartof, floarea-soarelui.

Doza de aplicare la Floarea-Soarelui este de 2-3l/ha. În cazul celorlalte culturi doza este de 2 l/ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 200-400 l/ha. La aplicare cu pompa manuală sau atomizor, nu se depășește concentraţia soluţiei de stropit de 0,5%.

  • Influenţează formarea compușilor aromatici în plante
  • Influenţează pozitiv germinarea, diviziunea celulară și fructificarea
  • Contribuie la menţinerea unei stări de hidratare adecvată a ţesuturilor
  • Participă la sinteza substanţelor pectice, a acizilor nucleici
  • Combate deficienţa de bor caracterizată prin reducerea fertilităţii plantelor, clorozarea și ruginirea frunzelor tinere
  • Aplicare ușoară odată cu tratamentele fitosanitare
  • Este compatibil cu majoritatea pesticidelor
  • Menţinerea conţinutului de bor în plantă contribuie la eficientizarea fertilităţii acesteia
  • Se aplică la toate plantele de cultură de la răsărire (plantare) și până la maturare
  • Stimularea înfloritului, fructificării și maturizării uniforme duc la obţinerea unor producţii mari
+4 0758 555 444