Fertilland BOR MAX

Este un îngrășământ lichid ce conţine 140 gr/L Bor + ME(Zn 0.14%, Mn 0.014%, Fe 0.026%, Cu 0.26%), destinat fertilizării culturilor agricole de rapiță și floarea soarelui. Borul îndeplinește în plantă funcţia de element constructiv, fiind necesar la formarea ţesuturilor și pereţilor celulari. Influenţează pozitiv formarea organelor de reproducere, înflorirea și fructificarea.
Adaosul de microelemente, cupru, mangan și zinc sunt necesare pentru atingerea producţiilor mari la cultura de rapiță și floarea soarelui. Acestea previn eventualele carențe exact în momentul de consum maxim pentru plantă – perioada de înflorire, polenizare. Aceste microelemete ajută planta în procesul de dezvoltare, astfel încât aceasta este mai puțin afectată chiar și în condiţii de secetă.
Zincul are rol în sinteza clorofilei, sporirea rezistenţei la secetă, în fecundare și în fixarea azotului. Manganul are rol stimulator în creșterea plantelor, în formarea florilor, în sinteza vitaminelor și glucidelor. Fierul joacă un rol vital în procesul de sinteză al clorofilei, respirație și fixarea azotului. Cuprul este esenţial tuturor plantelor, el avand rol în sporirea rezistenţei la secetă și în aprovizionarea cu apă. Controlează respiraţia și sinteza proteinelor.

Produsul se aplică prin stropiri foliare la culturile de rapiţă și floarea-soarelui înainte de înflorit împreună cu tratamentele fitosanitare.

Doza de aplicare este de 1.5-2 l/ha, asigurându-se o cantitate de soluţie de 200-400 l/ha. La aplicarea cu pompa manuală sau atomizor, nu se depășește concentraţia soluţiei de stropit de 0,5%.

  • Influenţează formarea compușilor aromatici în plante
  • Influenţează pozitiv germinarea, diviziunea celulară și fructificarea
  • Contribuie la menţinerea unei stări de hidratare adecvată a ţesuturilor
  • Participă la sinteza substanţelor pectice, a acizilor nucleici
  • Combate deficienţa de bor caracterizată prin reducerea fertilităţii plantelor, clorozarea și ruginirea frunzelor tinere
  • Aplicare ușoară odată cu tratamentele fitosanitare
  • Este compatibil cu majoritatea pesticidelor
  • Menţinerea conţinutului de bor în plantă contribuie la eficientizarea fertilităţii acesteia
  • Se aplică la toate plantele de cultură de la răsărire (plantare) și până la maturare
  • Stimularea înfloritului, fructificării și maturizării uniforme duc la obţinerea unor producţii mari
+4 0758 555 444